N2麂皮橡皮擦洗鞋神器AJ椰子急救球鞋清洗去污干洗皮鞋翻毛小白鞋

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


——   商品详情  ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
S** 2019-10-14 08:23:57 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
阿** 2019-10-12 14:58:50 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
s** 2019-10-12 10:20:56 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
郭** 2019-10-11 19:01:27 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
茹** 2019-10-10 07:17:52 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
啊** 2019-10-09 18:00:27 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
夜** 2019-10-08 22:10:10 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
星** 2019-10-07 21:09:36 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
海** 2019-10-07 20:51:53 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
_** 2019-10-07 16:11:05 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
V** 2019-10-07 09:23:19 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
1** 2019-10-06 14:22:39 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
温** 2019-10-06 09:08:16 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
夜** 2019-10-05 14:40:59 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
g** 2019-10-05 10:27:16 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
贰** 2019-10-03 18:53:50 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
g** 2019-10-03 13:07:24 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
我** 2019-10-02 23:55:39 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
珊** 2019-10-02 19:55:17 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
** 2019-10-02 15:15:26 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
g** 2019-10-02 12:52:34 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
g** 2019-10-02 12:51:23 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
A** 2019-09-28 16:01:38 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
S** 2019-09-28 01:44:33 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
陈** 2019-09-27 20:20:39 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
保** 2019-09-27 19:33:12 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
超** 2019-09-27 15:00:43 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
W** 2019-09-26 14:48:14 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
c** 2019-09-26 04:17:52 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
🐮** 2019-09-24 20:54:16 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
恶** 2019-09-24 00:24:31 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
一** 2019-09-23 13:24:06 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
s** 2019-09-23 11:28:01 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
_** 2019-09-23 07:47:25 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
大** 2019-09-22 21:50:02 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
想** 2019-09-22 15:10:11 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
l** 2019-09-22 08:40:27 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
T** 2019-09-22 01:15:58 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
C** 2019-09-21 11:42:25 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
A** 2019-09-20 21:47:38 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
A** 2019-09-20 21:47:14 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
陳** 2019-09-20 14:58:46 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
嗯** 2019-09-19 22:27:15 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
l** 2019-09-19 09:36:48 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
ㄣ** 2019-09-19 08:57:21 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
不** 2019-09-18 21:52:08 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
质** 2019-09-18 17:22:48 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
J** 2019-09-18 17:15:03 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
_** 2019-09-17 23:08:02 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:白色 x1
L** 2019-09-17 14:48:54 尺码:7.5*2.5*1.5 颜色:黑色 x1
¥30.00 ¥69.00
  • 3天内发货
  • 限购10件