SWAROVSKI(施华洛世奇) 跳动的心玫瑰金色

商品详情

  ——   商品详情   ——

这款镀玫瑰金色的项链,以创新的「跃动水晶」概念为设计灵感﹔密镶仿水晶的立体饰框内,镶有一颗悬浮似的圆形仿水晶,既可为日间造型注入活泼光彩,亦是今季的必备首饰。

产品编号: 5272364
颜色: 白色
长度: 38 厘米
物料: 镀玫瑰金色调
系列: Sparkling Dance

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
野** 2021-04-05 16:37:01 尺码:38cm 颜色:白色 x1
:** 2020-07-31 11:31:47 尺码:38cm 颜色:白色 x1
话** 2020-03-10 16:49:28 尺码:38cm 颜色:白色 x1
冠** 2020-03-08 09:45:27 尺码:38cm 颜色:白色 x1
i** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
g** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
加** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
在** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
陈** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
光** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
有** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
在** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
念** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
胡** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
小** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
华** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
搏** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
b** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
z** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
华** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
李** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
张** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
很** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
山** 2020-02-19 14:18:00 尺码:38cm 颜色:白色 x1
¥519.00 ¥999.00
  • 3天内发货
  • 限购3件