SUPER速啪 透明球鞋鞋盒AJ收藏防潮展示盒抗菌防尘鞋架鞋柜收纳盒

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品非质量问题不接受退换,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作;收到物品的7天内,在不影响二次销售的前提下,且库存允许,可联系get客服进行换货处理,换货来回运费由买家承担。


——   客服说明   ——

客服上线时间:工作日9:30-18:30在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对Get的支持!  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
么** 2019-10-03 19:04:25 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
鸡** 2019-09-23 22:49:21 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
御** 2019-09-19 15:50:58 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
大** 2019-09-15 13:37:49 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
鱼** 2019-09-13 23:38:33 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
大** 2019-09-04 21:57:32 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
羽** 2019-09-01 12:31:17 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
k** 2019-08-27 08:23:53 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
卖** 2019-08-14 18:25:43 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
j** 2019-08-11 07:15:19 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
_** 2019-08-07 06:13:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
C** 2019-08-04 22:48:52 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
陈** 2019-07-18 11:57:12 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
D** 2019-07-16 14:51:10 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
独** 2019-07-15 18:33:32 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
^** 2019-07-15 14:02:33 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
☆** 2019-07-11 12:52:05 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
H** 2019-07-10 01:03:28 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
C** 2019-07-07 20:58:12 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
R** 2019-07-07 18:54:57 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
b** 2019-07-04 13:28:27 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
海** 2019-07-01 13:16:13 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
热** 2019-06-30 10:29:48 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
b** 2019-06-29 01:45:58 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
✨** 2019-06-22 03:45:10 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
刘** 2019-06-19 23:45:16 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
章** 2019-06-18 17:58:40 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
C** 2019-06-18 13:50:26 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
@** 2019-06-18 05:23:43 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
S** 2019-06-17 14:57:57 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
F** 2019-06-09 23:21:42 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
1** 2019-06-08 13:13:51 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
g** 2019-06-07 23:20:48 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
不** 2019-06-02 23:02:54 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
A** 2019-06-02 21:32:59 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
天** 2019-06-02 15:30:39 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
御** 2019-05-27 02:08:09 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
御** 2019-05-27 02:06:18 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
y** 2019-05-25 08:58:36 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
一** 2019-05-22 23:26:41 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
** 2019-05-15 21:51:17 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
s** 2019-05-14 17:21:31 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
L** 2019-05-13 23:07:27 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
g** 2019-05-13 23:01:22 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
a** 2019-05-13 21:41:42 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
止** 2019-05-13 17:14:07 尺码:35.5x29x23cm 颜色:6枚装 x1
A** 2019-05-13 17:02:36 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
A** 2019-05-13 17:00:43 尺码:35.5x29x23cm 颜色:4枚装 x1
v** 2019-05-13 00:33:47 尺码:35.5x29x23cm 颜色:12枚装 x1
梅** 2019-05-12 19:07:45 尺码:35.5x29x23cm 颜色:2枚装 x1
¥130.00 ¥199.00
  • 3天内发货
  • 限购10件