Vlone X Fragment 藤原浩联名橙标语帽衫

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3.该商品售出后概不退换,敬请谅解!——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
V** 2019-11-05 14:23:35 尺码:XL 颜色:黑橙 x1
w** 2019-10-26 20:29:40 尺码:S 颜色:黑橙 x1
r** 2019-10-18 21:41:40 尺码:XL 颜色:黑橙 x1
九** 2019-10-07 16:36:05 尺码:M 颜色:黑橙 x1
倪** 2019-10-03 16:19:18 尺码:M 颜色:黑橙 x1
m** 2019-10-01 15:17:40 尺码:M 颜色:黑橙 x1
本** 2019-09-23 14:17:15 尺码:M 颜色:黑橙 x1
P** 2019-08-25 11:12:20 尺码:XL 颜色: x1
Z** 2019-08-19 08:41:30 尺码:M 颜色: x1
Z** 2019-08-17 10:32:36 尺码:S 颜色: x1
谨** 2019-06-18 14:13:57 尺码:XL 颜色: x1
南** 2019-01-15 00:46:30 尺码:M 颜色: x1
g** 2019-01-14 11:41:22 尺码:L 颜色: x1
张** 2019-01-13 23:01:00 尺码:L 颜色: x1
陆** 2019-01-13 21:06:48 尺码:L 颜色: x1
M** 2019-01-05 20:19:35 尺码:M 颜色: x1
镓** 2019-01-04 22:46:07 尺码:S 颜色: x1
L** 2019-01-04 20:14:20 尺码:L 颜色: x1
S** 2019-01-04 20:04:10 尺码:M 颜色: x1
南** 2019-01-04 11:36:08 尺码:XL 颜色: x1
她** 2018-12-29 15:23:16 尺码:XL 颜色: x1
李** 2018-12-28 22:33:16 尺码:M 颜色: x1
L** 2018-12-22 21:17:15 尺码:L 颜色: x1
l** 2018-12-22 13:53:36 尺码:XL 颜色: x1
V** 2018-12-19 13:35:44 尺码:S 颜色: x1