Vlone亚洲PopUp游击店限定橙V帽衫 黑橙

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3.该商品售出后概不退换,敬请谅解!——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——


se

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
岩** 2021-01-08 08:07:39 尺码:L 颜色:黑色 x1
無** 2020-12-13 21:59:30 尺码:L 颜色:黑色 x1
运** 2019-11-27 18:08:02 尺码:L 颜色:黑色 x1
运** 2019-11-27 10:20:17 尺码:XL 颜色:黑色 x1
运** 2019-11-26 16:24:32 尺码:L 颜色:黑色 x1
运** 2019-10-25 09:47:35 尺码:S 颜色:黑色 x1
运** 2019-10-20 12:51:24 尺码:XL 颜色:黑色 x1
运** 2019-10-09 17:09:07 尺码:XL 颜色:黑色 x1
运** 2019-10-08 22:37:38 尺码:S 颜色:黑色 x1
喃** 2019-09-26 12:51:56 尺码:S 颜色:黑色 x1
泽** 2019-09-21 23:30:28 尺码:M 颜色:黑色 x1
2** 2019-05-07 14:57:08 尺码:M 颜色: x1
c** 2019-04-08 19:32:50 尺码:S 颜色: x1
运** 2019-04-06 19:06:34 尺码:M 颜色: x1
运** 2019-04-02 09:42:03 尺码:M 颜色: x1
V** 2019-04-01 09:42:05 尺码:L 颜色: x1
运** 2019-03-29 14:33:00 尺码:XL 颜色: x1
运** 2019-03-28 14:00:25 尺码:XL 颜色: x1
运** 2019-03-28 09:22:34 尺码:L 颜色: x1
运** 2019-03-21 14:00:40 尺码:L 颜色: x1
圆** 2019-02-27 08:52:21 尺码:M 颜色: x1
圆** 2019-02-27 08:52:21 尺码:L 颜色: x1
理** 2019-02-25 19:25:19 尺码:M 颜色: x1
A** 2019-02-18 16:49:27 尺码:L 颜色: x1
不** 2019-02-14 16:18:25 尺码:L 颜色: x1
L** 2019-02-11 18:14:15 尺码:L 颜色: x1
黑** 2019-02-10 09:01:45 尺码:L 颜色: x1
你** 2019-02-09 18:04:48 尺码:M 颜色: x1
m** 2019-02-08 23:02:04 尺码:S 颜色: x1
曹** 2019-02-05 17:30:53 尺码:L 颜色: x1
l** 2019-02-02 17:23:40 尺码:L 颜色: x1
e** 2019-02-01 14:11:36 尺码:L 颜色: x1
F** 2019-01-31 22:05:20 尺码:M 颜色: x1
д** 2019-01-31 12:46:28 尺码:M 颜色: x1
F** 2019-01-29 15:56:47 尺码:M 颜色: x1
二** 2019-01-27 19:26:35 尺码:L 颜色: x1
Y** 2019-01-26 20:51:44 尺码:S 颜色: x1
g** 2019-01-24 11:58:55 尺码:M 颜色: x1
J** 2019-01-22 15:34:21 尺码:L 颜色: x1
g** 2019-01-21 20:40:05 尺码:M 颜色: x1
p** 2019-01-16 16:33:12 尺码:S 颜色: x1
x** 2019-01-15 11:02:59 尺码:M 颜色: x1
o** 2019-01-10 21:34:00 尺码:XL 颜色: x1
p** 2019-01-10 15:24:54 尺码:S 颜色: x1
K** 2019-01-05 15:15:53 尺码:M 颜色: x1
楽** 2019-01-05 14:13:26 尺码:M 颜色: x1
失** 2019-01-04 20:41:36 尺码:S 颜色: x1
L** 2019-01-04 20:28:55 尺码:S 颜色: x1
_** 2019-01-04 20:01:08 尺码:L 颜色: x1
两** 2018-12-28 18:16:48 尺码:XL 颜色: x1