Vlone亚洲PopUp游击店限定红V帽衫 白红

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3.该商品售出后不退不换,介意慎拍!

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——


买家 成交时间 尺码与颜色 数量
J** 2019-05-11 17:18:29 尺码:M 颜色: x1
A** 2019-04-16 17:48:41 尺码:XL 颜色: x1
$** 2019-02-05 11:07:37 尺码:L 颜色: x1
e** 2019-01-29 16:03:30 尺码:L 颜色: x1
w** 2019-01-27 21:11:11 尺码:L 颜色: x1
F** 2019-01-25 11:48:03 尺码:L 颜色: x1
物** 2019-01-23 12:25:53 尺码:M 颜色: x1
M** 2019-01-20 18:19:34 尺码:L 颜色: x1
S** 2019-01-19 23:20:50 尺码:M 颜色: x1
滥** 2019-01-19 19:27:59 尺码:XL 颜色: x1
运** 2019-01-19 13:06:52 尺码:L 颜色: x1
g** 2019-01-18 18:07:18 尺码:L 颜色: x1
大** 2019-01-17 20:49:01 尺码:M 颜色: x1
d** 2019-01-17 13:16:24 尺码:M 颜色: x1
-** 2019-01-16 10:58:04 尺码:L 颜色: x1
r** 2019-01-14 01:31:11 尺码:XL 颜色: x1
c** 2019-01-12 16:00:24 尺码:L 颜色: x1
豌** 2019-01-12 10:54:02 尺码:XL 颜色: x1
L** 2019-01-12 00:11:23 尺码:XL 颜色: x1
龖** 2019-01-11 15:12:05 尺码:M 颜色: x1
N** 2019-01-10 11:01:13 尺码:M 颜色: x1
阿** 2019-01-09 17:04:33 尺码:M 颜色: x1
-** 2019-01-07 16:12:39 尺码:L 颜色: x1
A** 2019-01-07 15:59:26 尺码:M 颜色: x1
潮** 2019-01-07 13:54:49 尺码:M 颜色: x1
鱼** 2019-01-06 22:21:20 尺码:XL 颜色: x1
f** 2019-01-06 11:02:56 尺码:S 颜色: x1
g** 2019-01-06 00:05:57 尺码:L 颜色: x1
S** 2019-01-05 17:55:10 尺码:L 颜色: x1
B** 2019-01-04 22:51:58 尺码:L 颜色: x1
玖** 2019-01-04 20:02:22 尺码:S 颜色: x1
神** 2019-01-01 22:59:10 尺码:S 颜色: x1
7** 2018-12-29 21:05:59 尺码:L 颜色: x1
玖** 2018-12-26 00:48:50 尺码:S 颜色: x1
A** 2018-12-10 15:32:20 尺码:XL 颜色: x1
墩** 2018-12-10 15:24:33 尺码:L 颜色: x1
凡** 2018-12-10 08:27:22 尺码:L 颜色: x1
啄** 2018-12-07 18:31:07 尺码:S 颜色: x1