Vlone 亚洲Pop Up 限定短袖T恤 蓝V黑色

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3.该商品售出后概不退换,敬请谅解!——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——

买家 成交时间 尺码与颜色 数量
深** 2020-08-14 15:02:14 尺码:XL 颜色:黑色 x1
深** 2020-08-14 15:02:14 尺码:XL 颜色:黑色 x1
a** 2020-04-02 11:24:58 尺码:S 颜色:黑色 x1
小** 2020-01-15 15:17:55 尺码:S 颜色:黑色 x1
G** 2019-10-21 00:39:37 尺码:S 颜色:黑色 x1
电** 2019-09-19 14:25:59 尺码:XL 颜色:黑色 x1
b** 2019-09-13 10:34:39 尺码:M 颜色: x1
K** 2019-08-15 15:11:31 尺码:L 颜色: x1
w** 2019-08-11 20:50:00 尺码:L 颜色: x1
g** 2019-08-08 15:16:35 尺码:S 颜色: x1
y** 2019-07-28 16:58:15 尺码:M 颜色: x1
潮** 2019-07-19 14:58:10 尺码:M 颜色: x1
&** 2019-07-14 23:09:56 尺码:M 颜色: x1
歪** 2019-07-14 13:17:57 尺码:L 颜色: x1
爱** 2019-07-11 15:25:05 尺码:XL 颜色: x1
太** 2019-07-09 12:24:24 尺码:L 颜色: x1
西** 2019-07-05 21:09:29 尺码:XL 颜色: x1
潮** 2019-07-05 19:53:48 尺码:XL 颜色: x1
L** 2019-07-01 12:24:15 尺码:L 颜色: x1
5** 2019-06-10 21:44:30 尺码:S 颜色: x1
w** 2019-06-10 19:09:01 尺码:S 颜色: x1
.** 2019-06-03 17:12:04 尺码:S 颜色: x1
梦** 2019-05-27 11:25:21 尺码:XL 颜色: x1
C** 2019-05-25 03:17:32 尺码:L 颜色: x1
便** 2019-05-22 09:27:11 尺码:S 颜色: x1
Z** 2019-05-21 20:24:10 尺码:L 颜色: x1
α** 2019-05-16 12:15:13 尺码:L 颜色: x1
大** 2019-05-15 05:07:45 尺码:XL 颜色: x1
隐** 2019-05-10 08:58:08 尺码:S 颜色: x1
U** 2019-05-08 03:08:32 尺码:L 颜色: x1
户** 2019-05-03 21:39:00 尺码:XL 颜色: x1
晴** 2019-04-23 13:03:05 尺码:M 颜色: x1
S** 2019-04-23 00:32:47 尺码:L 颜色: x1
㍿** 2019-04-22 03:33:36 尺码:M 颜色: x1
B** 2019-03-01 10:48:04 尺码:XL 颜色: x1
e** 2019-02-23 23:34:56 尺码:XL 颜色: x1
雪** 2019-02-22 15:38:37 尺码:S 颜色: x1