VLONE X FRAGMENT 藤原浩联名 Logo闪电短袖T恤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3.该商品售出后概不退换,敬请谅解!

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
R** 2021-05-15 18:08:38 尺码:XL 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
分** 2019-12-16 14:18:42 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
运** 2019-09-29 15:21:56 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
运** 2019-09-21 16:26:04 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
U** 2019-09-19 20:48:22 尺码:S 颜色:黑红胸前VLONE x1
Y** 2019-09-18 10:13:28 尺码:L 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
路** 2019-09-13 14:50:20 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
运** 2019-09-11 11:19:56 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
大** 2019-09-04 19:22:46 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
运** 2019-09-04 11:06:36 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
愤** 2019-09-02 17:57:35 尺码:L 颜色: x1
t** 2019-08-27 22:41:15 尺码:M 颜色: x1
Z** 2019-08-26 18:18:35 尺码:M 颜色: x1
运** 2019-08-13 10:18:37 尺码:M 颜色: x1
想** 2019-08-08 09:43:11 尺码:S 颜色: x1
陳** 2019-08-04 20:53:01 尺码:S 颜色: x1
R** 2019-08-02 21:17:44 尺码:L 颜色: x1
M** 2019-08-02 15:31:36 尺码:L 颜色: x1
追** 2019-08-02 14:27:07 尺码:S 颜色: x1
运** 2019-07-30 14:40:14 尺码:M 颜色: x1
运** 2019-07-30 14:39:44 尺码:M 颜色: x1
し** 2019-07-27 20:15:26 尺码:XL 颜色: x1
买** 2019-07-27 04:40:48 尺码:L 颜色: x1
修** 2019-07-26 06:22:12 尺码:XL 颜色: x1
你** 2019-07-18 21:06:27 尺码:M 颜色: x1
E** 2019-07-15 23:43:20 尺码:XL 颜色: x1
D** 2019-07-12 13:51:46 尺码:L 颜色: x1
太** 2019-07-09 12:19:06 尺码:L 颜色: x1
思** 2019-07-07 16:41:32 尺码:L 颜色: x1
爱** 2019-07-04 08:34:41 尺码:XL 颜色: x1
Z** 2019-06-29 20:15:52 尺码:S 颜色: x1
运** 2019-06-29 14:42:45 尺码:XL 颜色: x1
R** 2019-06-24 18:08:17 尺码:L 颜色: x1
运** 2019-06-24 14:52:41 尺码:M 颜色: x1
l** 2019-06-24 11:26:56 尺码:M 颜色: x1
柔** 2019-06-22 15:27:25 尺码:S 颜色: x1
C** 2019-06-20 17:17:29 尺码:L 颜色: x1
.** 2019-06-18 23:16:08 尺码:L 颜色: x1
运** 2019-06-18 16:44:15 尺码:XL 颜色: x1
S** 2019-06-17 19:00:25 尺码:L 颜色: x1
少** 2019-06-17 00:50:16 尺码:S 颜色: x1
小** 2019-06-16 23:41:11 尺码:XL 颜色: x1
冠** 2019-06-15 20:03:30 尺码:XL 颜色: x1
x** 2019-06-15 13:51:14 尺码:XL 颜色: x1
K** 2019-06-15 11:28:41 尺码:L 颜色: x1
L** 2019-06-12 14:20:12 尺码:XL 颜色: x1
何** 2019-06-12 13:56:45 尺码:L 颜色: x1
g** 2019-06-11 21:29:24 尺码:L 颜色: x1
6** 2019-06-11 17:59:39 尺码:L 颜色: x1
吃** 2019-06-10 13:11:31 尺码:S 颜色: x1
¥799.00 ¥1099.00
  • 3天内发货
  • 限购3件