VLONE X FRAGMENT 藤原浩联名 Logo闪电短袖T恤

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购3件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!

3.该商品售出后概不退换,敬请谅解!

——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


  ——   商品详情   ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
E** 2019-07-15 23:43:20 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
D** 2019-07-12 13:51:46 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
太** 2019-07-09 12:19:06 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
思** 2019-07-07 16:41:32 尺码:L 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
爱** 2019-07-04 08:34:41 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
Z** 2019-06-29 20:15:52 尺码:S 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
运** 2019-06-29 14:42:45 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
R** 2019-06-24 18:08:17 尺码:L 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
运** 2019-06-24 14:52:41 尺码:M 颜色:黑红胸前VLONE x1
l** 2019-06-24 11:26:56 尺码:M 颜色:黑红胸前VLONE x1
柔** 2019-06-22 15:27:25 尺码:S 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
C** 2019-06-20 17:17:29 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
.** 2019-06-18 23:16:08 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
运** 2019-06-18 16:44:15 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
S** 2019-06-17 19:00:25 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
少** 2019-06-17 00:50:16 尺码:S 颜色:黑红胸前VLONE x1
小** 2019-06-16 23:41:11 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
冠** 2019-06-15 20:03:30 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
x** 2019-06-15 13:51:14 尺码:XL 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
K** 2019-06-15 11:28:41 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
L** 2019-06-12 14:20:12 尺码:XL 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
何** 2019-06-12 13:56:45 尺码:L 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
g** 2019-06-11 21:29:24 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
6** 2019-06-11 17:59:39 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
吃** 2019-06-10 13:11:31 尺码:S 颜色:黑红胸前VLONE x1
阿** 2019-06-08 18:05:41 尺码:M 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
穿** 2019-06-07 18:12:16 尺码:XL 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
甜** 2019-06-06 17:23:07 尺码:M 颜色:黑红胸前VLONE x1
正** 2019-06-06 12:55:54 尺码:S 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
运** 2019-06-05 10:08:24 尺码:M 颜色:黑红胸前VLONE x1
邢** 2019-06-04 22:23:07 尺码:XL 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
K** 2019-06-02 16:55:22 尺码:M 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
f** 2019-06-01 15:11:53 尺码:S 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
g** 2019-05-23 16:10:31 尺码:S 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
运** 2019-05-21 18:10:31 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
严** 2019-05-21 12:16:57 尺码:M 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
y** 2019-05-20 21:25:04 尺码:S 颜色:黑红胸前VLONE x1
运** 2019-05-20 18:21:58 尺码:L 颜色:黑红胸前VLONE x1
w** 2019-05-20 18:20:01 尺码:M 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
运** 2019-05-20 18:16:16 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
G** 2019-05-19 11:01:03 尺码:XL 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
妮** 2019-05-18 22:37:42 尺码:XL 颜色:黑红胸前VLONE x1
g** 2019-05-18 11:46:12 尺码:XL 颜色:黑色 x1
笛** 2019-05-18 11:34:32 尺码:L 颜色:黑橙胸前FRIENDS x1
白** 2019-05-16 12:49:18 尺码:L 颜色:黑色 x1
g** 2019-05-16 00:06:50 尺码:L 颜色:黑色 x1
e** 2019-05-15 23:59:25 尺码:M 颜色:黑色 x1
运** 2019-05-15 14:11:55 尺码:L 颜色:黑色 x1
运** 2019-05-15 10:29:29 尺码:M 颜色:黑色 x1
W** 2019-05-15 10:29:13 尺码:S 颜色:黑色 x1
¥799.00 ¥1099.00
  • 3天内发货
  • 限购3件