N2 洗鞋喷雾清洗剂擦鞋神器清洁 干洗AJ球鞋椰子喷雾中性泡沫去污

商品详情

——   购买须知   ——

1.该商品将在3个工作日内发货,周末不发货向后顺延,超时发货则赔偿20元无门槛优惠券给买家;

2.该商品每个帐号限购10件;如发现多个订单为相同地址相同IP,或者相同收件人均视为一个ID处理。我司将有权拒绝发货超额部分,敬请谅解!


——   售后说明   ——

该商品支持国内各大论坛鉴定,如假白送;该商品非质量问题(溢胶、线头等属做工问题,不属于质量问题)不予退货处理;如遇质量问题,可点击左下方对话按钮联系get客服进行退货操作


——   客服说明   ——

如您有任何疑问,请随时联系在线客服。客服上线时间:工作日9:00-18:00在线,同时回复的人数较多的时候不一定能及时回复还请耐心等待,感谢大家对get的支持!


——   商品详情  ——买家 成交时间 尺码与颜色 数量
顾** 2021-11-15 13:23:51 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
花** 2021-10-28 15:31:50 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
莫** 2021-10-25 00:04:23 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
_** 2021-09-23 20:19:56 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
一** 2021-09-23 11:57:04 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
超** 2021-08-12 15:08:05 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
用** 2021-08-01 13:14:28 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
﹎** 2021-06-18 23:08:37 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
池** 2021-06-03 23:09:54 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
C** 2021-06-02 23:10:45 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
C** 2021-05-13 18:36:55 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
o** 2021-05-07 13:29:00 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
暗** 2021-04-11 18:44:36 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
麦** 2021-04-09 17:45:39 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
w** 2021-04-07 23:39:49 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
温** 2021-03-22 18:14:16 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
土** 2021-03-17 12:21:07 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
W** 2021-03-11 18:15:03 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
冲** 2021-02-23 19:17:59 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x2
专** 2021-02-02 16:02:26 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
唉** 2021-01-29 22:06:42 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
B** 2021-01-28 21:51:47 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
g** 2021-01-13 20:02:38 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
卑** 2020-12-28 20:41:03 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
K** 2020-12-19 22:35:11 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
陈** 2020-12-15 19:40:15 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
j** 2020-12-07 22:33:29 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
鲁** 2020-12-04 13:03:30 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
余** 2020-12-01 16:48:37 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
M** 2020-11-27 05:04:23 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
h** 2020-11-24 20:04:36 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
漠** 2020-11-22 09:09:34 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
T** 2020-11-16 17:02:26 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
加** 2020-11-15 16:58:06 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
G** 2020-11-09 10:19:29 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
M** 2020-11-07 04:24:43 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x2
童** 2020-11-06 13:18:15 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
刘** 2020-11-03 01:16:31 尺码:250ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
N** 2020-11-02 22:09:17 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
顺** 2020-11-02 11:45:03 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
g** 2020-10-30 16:35:28 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
T** 2020-10-26 20:54:58 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
云** 2020-10-20 15:15:49 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
川** 2020-10-16 00:24:34 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
w** 2020-10-14 02:09:25 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
g** 2020-10-13 10:28:23 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
g** 2020-10-13 10:28:10 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
g** 2020-10-13 10:27:57 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
W** 2020-10-11 13:55:34 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
小** 2020-10-11 11:04:53 尺码:150ML 颜色:泡沫清洁剂 x1
¥30.00 ¥49.00
  • 3天内发货
  • 限购10件